Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Långareds Församlingskrets vecka 39

På måndag förmiddag är det 11-kaffe i Vänga missionshus.

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 38

På tisdag eftermiddag inbjuds till ett symöte på hembygdsgården Ruus som Långareds hembygdsförening anordnar. Equmeniakyrkornas syföreningar i Loo, Långared och Vänga är inbjudna.

Torsdag kväll är det Oasen-samling i Vänga. Det blir samtal och bön under ledning av Monika Jonsson.

Långareds Församlingskrets vecka 37

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen som leds av Marita Segerlind.

På lördagskvällen inbjuds till kvällsmöte i Vänga. Det blir medverkan av Andreas Abrahamsson från Donsö och sång av Freddie med vänner samt servering.

På söndag inbjuds till två gudstjänster församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 36

På onsdagskvällen är det bibelsamtal och bön i Loo under ledning av Kjell Norberg.

På torsdag hålls samlingen med soppa, samtal och gemenskap i Loo.

På fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 35

På måndag förmiddag inbjuds till höstterminens första samling kallad - 11-kaffe i Vänga -.

På torsdag inbjuds till höstterminens första kretsträff. Samlingen ordnas av Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden och hålls i Vänga missionshus.

På fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen som äger rum i Skolhuset denna vecka.

Långareds Församlingskrets vecka 34

På onsdag ordnas en samtalskväll om dop på Attholmen med medverkan av Kjell Norberg.

Torsdagskvällens Attholmen Oas gästas av Ann-Kristin Lindström och det blir berättelse, bön och samtal. Samlingen leds av Eva Andersson.

På fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön.

På lördag ordnas med städdag i kyrkan i Loo.

Långareds Församlingskrets vecka 33

På tisdag inleds Attholmsveckan som inbjuder till olika samlingar varje dag tisdag till söndag.

Tisdagskvällens samling har benämningen Möten mellan kulturer – Kom och smaka på. Det blir mat, sång och berättelser från Syrien, Afganistan, Persien och Eritrea. Hans Johansson håller i ledningstrådarna för samlingen.

Långareds Församlingskrets vecka 32

På onsdag kväll inbjuds till glass och våffelcafé i Loo.

På torsdag ordnar den ekumeniska kretsträffen en bussresa med besök bland annat i Hjo. På torsdag kväll är det Attholmen Oas med bön, samtal och bibelläsning under ledning av Eva Andersson.

Långareds Församlingskrets vecka 31

På torsdag kväll är det Attholmen Oas med bön, samtal och bibelläsning under ledning av Eva Andersson.

På lördag kväll är det på nytt Attholmen lördag efter ett uppehåll under juli månad. Vid lördagens samling predikar och sjunger Viktor och Yvonne Karlsson från Jällby.

På söndag hålls förmiddagsgudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 30

På torsdag kväll är det Attholmen Oas med bön, samtal och bibelläsning under ledning av Eva Andersson.


Inom kort:

Fredagsbön

Datum: 
2016-09-30 08:30 - 10:00

Mötesplats

Datum: 
2016-09-30 10:00 - 12:00

Gudstjänst med nattvard.

Datum: 
2016-10-02 10:00

Kjell Norberg. Sång av Syster Salt.

Gudstjänst

Datum: 
2016-10-02 10:30

Bertil Carlsson
sång av Sofia Jarnelid

Ekumenisk sång- och musikgudstjänst i Långareds kyrka.

Datum: 
2016-10-02 18:00
Plats: 

Fokus Barn i Ukraina och familjehemmet Novy Dom i Reni. Konfirmandinskrivning. Hans Tengler, Kjell Norberg, barnkören Dream Choir, Långared. Servering.

Bibel och bön.

Datum: 
2016-10-05 19:00

Kjell Norberg. Fika.

Kretsträffen.

Datum: 
2016-10-06 10:30

Erfarenheter från Tanzania. Missionär Bertil Jonsson.

Fredagsbön

Datum: 
2016-10-07 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2016-10-07 10:00 - 12:00

Tema mission.

Datum: 
2016-10-08 18:00

Kerstin Rosén, Open Doors. Sång av Adonai. Servering och eftersits.

Gudstjänst.

Datum: 
2016-10-09 10:00

Tema Mission. Kerstin Rosén, Open Doors. Sång av Sandra Josefsson med vänner.

Gudstjänst.

Datum: 
2016-10-09 10:00

Scoutinvigning. Kjell Norberg. Sång Anton Olofsson, Hanna och Jonathan Bengtsson. Servering. Insamling till Equmenia riks.

Se Långared.

Datum: 
2016-10-09 10:00

Gudstjänst

Datum: 
2016-10-09 10:30
Plats: 

Skördefest
Bertil Carlsson
körsång under ledning av Jenny Arvidsson
servering