Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Långareds Församlingskrets vecka 8

På tisdag kväll har syföreningen i Loo symöte i kyrkan.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen för alla åldrar under ledning av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 7

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo med samling för alla åldrar.

På söndag är det samlingar i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared är det på förmiddagen cafégudstjänst med samtal om framtiden samt servering.

Långareds Församlingskrets vecka 6

Onsdag kväll är det bibelsamtal och bön i Loo under ledning av Kjell Norberg.

På torsdag är det samling i Loo med samtal, soppa och gemenskap.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 5

Tisdag kväll har syföreningen i Loo uppstart för terminen

Onsdag kväll håller Långareds församlingskrets årsmöte i Vänga missionshus

På torsdag är det terminsstart för kretsträffen, den ekumeniska samlingen, i Vänga. Medverkan sker av Ewa Styrud som benämner sitt anförande Den försmädliga glömskan. Det blir servering och presentation av vårterminens program.

Långareds Församlingskrets vecka 4

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 3

Onsdag kväll är det bibelsamtal och bön under ledning av Kjell Norberg i Loo

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

På söndag är det gudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 2

På torsdag startar samlingarna med samtal, gemenskap och soppa i Loo.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag startar mötesplatsen för terminen. Samlingen för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

På söndag är det samlingar i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 1

På lördag eftermiddag inbjuder Vänga till Hela bygdens julfest med sång, musik och olika programinslag samt servering

På lördag kväll är det lovsång i Loo. Det innebär en timmas lovsång och den sker under ledning av Andreas Blomqvist och benämns hjärtats lovsång.

Långareds Församlingskrets vecka 52

Annandag jul är enligt tradition missionsdag och missionsgudstjänster hålls i alla tre församlingarna och insamling görs till Equmeniakyrkans mission i andra länder.

I Långared hålls en temagudstjänst med tal och sång samt insamling och efteråt servering.

Långareds Församlingskrets vecka 51

Julaftons förmiddag inbjuder Vänga till samling vid krubban. Julberättelsen ges och julsångerna sjungs och det blir medverkan av pastor Kjell Norberg.

Sen julaftonskväll blir det julnattsgudstjänst i Loo med sång och musik av Olof Säll. De kända jultexterna läses och det blir medverkan av Kjell Norberg.


Inom kort:

symöte

Datum: 
2017-02-21 18:00

Bön

Datum: 
2017-02-23 19:15

Fortsättning "God Jord".

Fredagsbön

Datum: 
2017-02-24 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2017-02-24 10:00 - 12:00

Gudstjänst

Datum: 
2017-02-26 10:30

Hans Johansson
sång av Monika Ivert, Alingsås

Se Vänga.

Datum: 
2017-02-26 10:30

Ekumenisk gudstjänst.

Datum: 
2017-02-26 10:30

Rolf Wollert. Kjell Norberg. Sång Kyrkokören. Servering.

Se Vänga.

Datum: 
2017-02-26 10:30

Gudstjänst

Datum: 
2017-02-26 18:00

Daniel Klemetz.

11-kaffe.

Datum: 
2017-02-27 10:30

Bön

Datum: 
2017-02-28 19:00
Plats: 

Askonsdagsandakt.

Datum: 
2017-03-01 19:00

Vi går in i fastetiden. Kjell Norberg.

Kretsträffen.

Datum: 
2017-03-02 10:30

"Goda grannar - minnen från min barndom". Sören Persson kåserar.

Bön

Datum: 
2017-03-03 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2017-03-03 10:00 - 12:00

Ekumenisk gudstjänst.

Datum: 
2017-03-03 19:00

Världsböndagen. Har jag varit orättvis mot er? Program från Filippinerna. Servering.