Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Långareds Församlingskrets vecka 43

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 42

På tisdag har syföreningen i Loo samling hos Majvor Jansson.

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag är det dags för lovsångskväll med benämningen Hjärtats lovsång och samlingen är i Loo.

Långareds Församlingskrets vecka 41

På torsdag är det samling i Loo med samtal, gemenskap och soppa.
På kvällen inbjuds till oasen – samlingen med bibelsamtal och bön i Loo.

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På söndag firas gudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 40

På tisdag kväll startar syföreningen i Loo och Långared sina respektive samlingar. Syföreningen i Loo möts hos Barbro Svensson.

På onsdag kväll hålls en samtalskväll i Loo med temat bibel och bön som leds av Kjell Norberg.

Långareds Församlingskrets vecka 39

På måndag förmiddag är det 11-kaffe i Vänga missionshus.

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 38

På tisdag eftermiddag inbjuds till ett symöte på hembygdsgården Ruus som Långareds hembygdsförening anordnar. Equmeniakyrkornas syföreningar i Loo, Långared och Vänga är inbjudna.

Torsdag kväll är det Oasen-samling i Vänga. Det blir samtal och bön under ledning av Monika Jonsson.

Långareds Församlingskrets vecka 37

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen som leds av Marita Segerlind.

På lördagskvällen inbjuds till kvällsmöte i Vänga. Det blir medverkan av Andreas Abrahamsson från Donsö och sång av Freddie med vänner samt servering.

På söndag inbjuds till två gudstjänster församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 36

På onsdagskvällen är det bibelsamtal och bön i Loo under ledning av Kjell Norberg.

På torsdag hålls samlingen med soppa, samtal och gemenskap i Loo.

På fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 35

På måndag förmiddag inbjuds till höstterminens första samling kallad - 11-kaffe i Vänga -.

På torsdag inbjuds till höstterminens första kretsträff. Samlingen ordnas av Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden och hålls i Vänga missionshus.

På fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen som äger rum i Skolhuset denna vecka.

Långareds Församlingskrets vecka 34

På onsdag ordnas en samtalskväll om dop på Attholmen med medverkan av Kjell Norberg.

Torsdagskvällens Attholmen Oas gästas av Ann-Kristin Lindström och det blir berättelse, bön och samtal. Samlingen leds av Eva Andersson.

På fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön.

På lördag ordnas med städdag i kyrkan i Loo.


Inom kort:

Fredagsbön

Datum: 
2016-10-28 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2016-10-28 10:00 - 12:00

Besök från Korosten, Ukraina.

Datum: 
2016-10-29 18:00

Sergej Kovalchuk, m.fl. Servering.

Gudstjänst.

Datum: 
2016-10-30 10:00

Kjell Norberg. Sång Silas. Servering.

Bibelsamtal och bön.

Datum: 
2016-10-30 10:30

Gudstjänst

Datum: 
2016-10-30 18:00

Bertil Carlsson

Gudstjänst.

Datum: 
2016-10-30 18:00

Kjell Norberg. Sång av Åsa Backhans & Patrik Ingemarsson.

11-kaffe.

Datum: 
2016-10-31 10:30

Symöte.

Datum: 
2016-11-01 18:00

Bibel och bön.

Datum: 
2016-11-02 19:00

Kjell Norberg. Fika.

Kretsträffen.

Datum: 
2016-11-03 10:30

"Glädjens blommor föder sång". Margareta och Percy Isaksson.

Fredagsbön

Datum: 
2016-11-04 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2016-11-04 10:00 - 12:00

Allhelgonagudstjänst.

Datum: 
2016-11-05 10:00

Ljuständning och nattvard. Kjell Norberg. Sång av Kristian Olsson, Siene.