Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 12

På tisdag kväll inbjuds damer 70+ till Ladies Night. En samling i Loo med dels underhållning och dels servering av tre rätters måltid. Uppmaning ges att ta med vänner och bra med anmälan om deltagande till Frida Anderklint.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo som är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 11

På tisdag kväll möts syföreningen i Loo till symöte hos Majvor Jansson.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På söndag förmiddag är det gudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared leder Peter Sörstedt en samtalsgudstjänst vid fikaborden.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 10

På torsdag är det dags för samling i Loo med soppa, samtal och gemenskap.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag är det lovsångkväll i Loo. Det innebär en timmas lovsång och den sker under ledning av Petra Helldin och benämns hjärtats lovsång.

Långareds Församlingskrets vecka 9

På måndag förmiddag är det elva-kaffe i Vänga.

På onsdag kväll hålls en askonsdagsandakt i Långared benämnd Vi går in i fastetiden. Kjell Norberg leder andakten.

På torsdag är det den ekumeniska kretsträffen med samling i Långareds Församlingshem. Sören Persson kåserar över ämnet ”Goda grannar – minnen från min barndom”.

Långareds Församlingskrets vecka 8

På tisdag kväll har syföreningen i Loo symöte i kyrkan.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen för alla åldrar under ledning av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 7

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo med samling för alla åldrar.

På söndag är det samlingar i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared är det på förmiddagen cafégudstjänst med samtal om framtiden samt servering.

Långareds Församlingskrets vecka 6

Onsdag kväll är det bibelsamtal och bön i Loo under ledning av Kjell Norberg.

På torsdag är det samling i Loo med samtal, soppa och gemenskap.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 5

Tisdag kväll har syföreningen i Loo uppstart för terminen

Onsdag kväll håller Långareds församlingskrets årsmöte i Vänga missionshus

På torsdag är det terminsstart för kretsträffen, den ekumeniska samlingen, i Vänga. Medverkan sker av Ewa Styrud som benämner sitt anförande Den försmädliga glömskan. Det blir servering och presentation av vårterminens program.

Långareds Församlingskrets vecka 4

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 3

Onsdag kväll är det bibelsamtal och bön under ledning av Kjell Norberg i Loo

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

På söndag är det gudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.


Inom kort:

Frukost.

Datum: 
2017-03-25 08:30

"Vi byggde en kyrka. Vad gör vi nu?". Jonas Lund.

Seminarium.

Datum: 
2017-03-25 17:00

"Varför församling?". Jonas Lund.

Gudstjänst

Datum: 
2017-03-25 18:00

Maria Nyberg, med sångare.

Kvällsmöte.

Datum: 
2017-03-25 19:00

"Att ta nästa steg i tron". Jonas Lund.

Gudstjänst.

Datum: 
2017-03-26 10:00

Marita Segerlind. Sång av Jenny Brunnegård.

Gudstjänst med nattvard.

Datum: 
2017-03-26 10:00

Kjell Norberg. Sång- och musikgrupp från församlingen. Servering. Vid gudstjänster med nattvard kommer framöver två insamlingar att göras. En till församlingen och en utgångsinsamling till Hela människan.

Gudstjänst

Datum: 
2017-03-26 10:30

Bertil Carlsson

Gudstjänst

Datum: 
2017-03-26 18:00

Kjell Norberg. Sång Ros-Marie Andersson.

11-Kaffe.

Datum: 
2017-03-27 10:30

Bön

Datum: 
2017-03-28 19:00
Plats: 

Bön

Datum: 
2017-03-31 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2017-03-31 10:00 - 12:00

Vårauktion.

Datum: 
2017-04-01 17:00

Auktion, lotterier och servering.

Gudstjänst.

Datum: 
2017-04-02 10:00

Jakob Larsson. Sång av tonåringar från bygden.

Gudstjänst.

Datum: 
2017-04-02 10:30

Kjell Norberg. Sång Kerstin Magnusson m.fl. Servering.

Gudstjänst

Datum: 
2017-04-02 10:30

Mauritz Pettersson, Loo
sång av Siv Jansson med döttrar från Siene

Församlingsmöte.

Datum: 
2017-04-02 17:00

Gudstjänst.

Datum: 
2017-04-02 18:00

Kjell Norberg. Vi sjunger tillsammans med Charlotte Ahlberg och Karin Melin.