Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Långareds Församlingskrets vecka 3

Onsdag kväll är det bibelsamtal och bön under ledning av Kjell Norberg i Loo

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

På söndag är det gudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 2

På torsdag startar samlingarna med samtal, gemenskap och soppa i Loo.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag startar mötesplatsen för terminen. Samlingen för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

På söndag är det samlingar i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 1

På lördag eftermiddag inbjuder Vänga till Hela bygdens julfest med sång, musik och olika programinslag samt servering

På lördag kväll är det lovsång i Loo. Det innebär en timmas lovsång och den sker under ledning av Andreas Blomqvist och benämns hjärtats lovsång.

Långareds Församlingskrets vecka 52

Annandag jul är enligt tradition missionsdag och missionsgudstjänster hålls i alla tre församlingarna och insamling görs till Equmeniakyrkans mission i andra länder.

I Långared hålls en temagudstjänst med tal och sång samt insamling och efteråt servering.

Långareds Församlingskrets vecka 51

Julaftons förmiddag inbjuder Vänga till samling vid krubban. Julberättelsen ges och julsångerna sjungs och det blir medverkan av pastor Kjell Norberg.

Sen julaftonskväll blir det julnattsgudstjänst i Loo med sång och musik av Olof Säll. De kända jultexterna läses och det blir medverkan av Kjell Norberg.

Långareds Församlingskrets vecka 50

På onsdag kväll är det bibelsamtal och bön i Loo under ledning av Kjell Norberg.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen är det sedan dags för Mötesplatsen i Loo. Då möts alla åldrar till gemenskap och samvaro under ledning av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 49

På torsdag är det samling med soppa, samtal och gemenskap i Equmeniakyrkan Loo.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen är det sedan dags för Mötesplatsen i Loo. Då möts alla åldrar till gemenskap och samvaro under ledning av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 48

På måndag har Vänga 11:a kaffe i missionshuset

På tisdag kväll har syföreningen i Loo samling

På torsdag inbjuds till den ekumeniska kretsträffen i Långareds församlingshem. Robert Jenderman, kantor i Bjärke församling, medverkar med sång och musik och servering ingår i samlingen.

Långareds Församlingskrets vecka 47

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag kväll inbjuds till lovsångskväll i Loo under benämningen Hjärtats lovsång. Det blir medverkan av sånggruppen Adonai.

Långareds Församlingskrets vecka 46

Tisdag kväll har syföreningen i Loo samling.

På onsdagskvällen hålls församlingsmöte i Loo

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.


Inom kort:

Bibel och bön.

Datum: 
2017-01-18 19:00

Kjell Norberg. Fika.

Fredagsbön

Datum: 
2017-01-20 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2017-01-20 10:00 - 12:00

Gudstjänst.

Datum: 
2017-01-22 10:00

Marita Segerlind. "After church".

Gudstjänst.

Datum: 
2017-01-22 10:00

Kjell Norberg. Sång Bonette Bryngelsten och Antonia Axelsson. Barnvälsignelse. Servering.

Gudstjänst

Datum: 
2017-01-22 10:30

Ekumensik gudstjänst med Bertil Carlsson
sång av Miriam med vänner

Equmenias årsmöte

Datum: 
2017-01-22 12:00

servering

Årsmöte equmenia.

Datum: 
2017-01-22 15:00

Gudstjänst.

Datum: 
2017-01-22 18:00

Kjell Norberg. Sång Ulla Hansson.

Fredagsbön

Datum: 
2017-01-27 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2017-01-27 10:00 - 12:00

Församlingens årsmöte.

Datum: 
2017-01-27 19:00