Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Långareds Församlingskrets vecka 9

På måndag förmiddag är det elva-kaffe i Vänga.

På onsdag kväll hålls en askonsdagsandakt i Långared benämnd Vi går in i fastetiden. Kjell Norberg leder andakten.

På torsdag är det den ekumeniska kretsträffen med samling i Långareds Församlingshem. Sören Persson kåserar över ämnet ”Goda grannar – minnen från min barndom”.

Långareds Församlingskrets vecka 8

På tisdag kväll har syföreningen i Loo symöte i kyrkan.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen för alla åldrar under ledning av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 7

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo med samling för alla åldrar.

På söndag är det samlingar i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared är det på förmiddagen cafégudstjänst med samtal om framtiden samt servering.

Långareds Församlingskrets vecka 6

Onsdag kväll är det bibelsamtal och bön i Loo under ledning av Kjell Norberg.

På torsdag är det samling i Loo med samtal, soppa och gemenskap.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 5

Tisdag kväll har syföreningen i Loo uppstart för terminen

Onsdag kväll håller Långareds församlingskrets årsmöte i Vänga missionshus

På torsdag är det terminsstart för kretsträffen, den ekumeniska samlingen, i Vänga. Medverkan sker av Ewa Styrud som benämner sitt anförande Den försmädliga glömskan. Det blir servering och presentation av vårterminens program.

Långareds Församlingskrets vecka 4

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 3

Onsdag kväll är det bibelsamtal och bön under ledning av Kjell Norberg i Loo

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo. Samlingen är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

På söndag är det gudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 2

På torsdag startar samlingarna med samtal, gemenskap och soppa i Loo.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag startar mötesplatsen för terminen. Samlingen för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

På söndag är det samlingar i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 1

På lördag eftermiddag inbjuder Vänga till Hela bygdens julfest med sång, musik och olika programinslag samt servering

På lördag kväll är det lovsång i Loo. Det innebär en timmas lovsång och den sker under ledning av Andreas Blomqvist och benämns hjärtats lovsång.

Långareds Församlingskrets vecka 52

Annandag jul är enligt tradition missionsdag och missionsgudstjänster hålls i alla tre församlingarna och insamling görs till Equmeniakyrkans mission i andra länder.

I Långared hålls en temagudstjänst med tal och sång samt insamling och efteråt servering.


Inom kort:

11-kaffe.

Datum: 
2017-02-27 10:30

Bön

Datum: 
2017-02-28 19:00
Plats: 

Askonsdagsandakt.

Datum: 
2017-03-01 19:00

Vi går in i fastetiden. Kjell Norberg.

Kretsträffen.

Datum: 
2017-03-02 10:30

"Goda grannar - minnen från min barndom". Sören Persson kåserar.

Bön

Datum: 
2017-03-03 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2017-03-03 10:00 - 12:00

Ekumenisk gudstjänst.

Datum: 
2017-03-03 19:00

Världsböndagen. Har jag varit orättvis mot er? Program från Filippinerna. Servering.

Gudstjänst

Datum: 
2017-03-04 18:00
Plats: 

Tommy Dahlman och Lars-Åke Eriksson.

Gudstjänst.

Datum: 
2017-03-05 10:00

Kjell Norberg. Församlingarnas sångare. Kjell avtackas. Servering.

Se Loo.

Datum: 
2017-03-05 10:00

Se Loo.

Datum: 
2017-03-05 10:00

Gudstjänst

Datum: 
2017-03-05 10:30

Bertil Carlsson
sång 3*Helldin

Onsdagskväll

Datum: 
2017-03-08 19:00

Torbjörn Lantz sjunger läsarsånger
servering

Sopplunch.

Datum: 
2017-03-09 12:00 - 14:00

Bön

Datum: 
2017-03-09 19:15

Fortsättning "God Jord".