Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Långareds Församlingskrets vecka 49

På torsdag är det samling med soppa, samtal och gemenskap i Equmeniakyrkan Loo.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen är det sedan dags för Mötesplatsen i Loo. Då möts alla åldrar till gemenskap och samvaro under ledning av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 48

På måndag har Vänga 11:a kaffe i missionshuset

På tisdag kväll har syföreningen i Loo samling

På torsdag inbjuds till den ekumeniska kretsträffen i Långareds församlingshem. Robert Jenderman, kantor i Bjärke församling, medverkar med sång och musik och servering ingår i samlingen.

Långareds Församlingskrets vecka 47

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag kväll inbjuds till lovsångskväll i Loo under benämningen Hjärtats lovsång. Det blir medverkan av sånggruppen Adonai.

Långareds Församlingskrets vecka 46

Tisdag kväll har syföreningen i Loo samling.

På onsdagskvällen hålls församlingsmöte i Loo

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 45

På torsdag är det dags för samlingen i Loo med samtal, gemenskap och soppa. På kvällen hålls oasen-samling med bön och bibelsamtal i Equmeniakyrkan Långared.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 44

På måndag förmiddag är det dags för EIvakaffe i Vänga – samlingen som Intresseföreningen och Equmeniaförsamligen i Vänga inbjuder till.

På tisdag kväll har syföreningen i Loo samling.

På onsdag kväll är det bibelsamtal och bön i Loo som leds av Kjell Norberg.

Långareds Församlingskrets vecka 43

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 42

På tisdag har syföreningen i Loo samling hos Majvor Jansson.

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag är det dags för lovsångskväll med benämningen Hjärtats lovsång och samlingen är i Loo.

Långareds Församlingskrets vecka 41

På torsdag är det samling i Loo med samtal, gemenskap och soppa.
På kvällen inbjuds till oasen – samlingen med bibelsamtal och bön i Loo.

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På söndag firas gudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Långareds Församlingskrets vecka 40

På tisdag kväll startar syföreningen i Loo och Långared sina respektive samlingar. Syföreningen i Loo möts hos Barbro Svensson.

På onsdag kväll hålls en samtalskväll i Loo med temat bibel och bön som leds av Kjell Norberg.


Inom kort:

Sopplunch.

Datum: 
2016-12-08 12:00 - 14:00

Fredagsbön

Datum: 
2016-12-09 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2016-12-09 10:00 - 12:00

Luciafirande i Albert Hall.

Datum: 
2016-12-10 17:00
Plats: 

Luciatåg, försäljning, lotterier. Servering.

Luciafirande

Datum: 
2016-12-10 18:00

medverkande av bygdens barn och ungdomar
andakt med Bertil Carlsson
servering

Gudstjänst.

Datum: 
2016-12-11 10:00

Marita Segerlind. Sång Peder Renulf.

Gudstjänst.

Datum: 
2016-12-11 10:30

Kjell Norberg. Sång Marie Persson. Servering. "After church".

Julkonsert.

Datum: 
2016-12-11 17:00

Herrljunga manskör. Kjell Norberg. Servering.

Bibel och bön.

Datum: 
2016-12-14 19:00

Kjell Norberg. Fika.

Fredagsbön

Datum: 
2016-12-16 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2016-12-16 10:00 - 12:00