Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Populära soppluncher i Loo


Gunnel Sundberg, Barbro Johansson och en trogen lunchgäst Carl-Gustav Brunnegård

Tre frågor till Sandra Josefsson


Sandra Josefsson är medlem och söndagskollärare i Loo missionsförsamling. Hon är gift med Marcus och de har barnen Nellie, snart är nio år och Wille, som snart är sex år. Sandra arbetar som distriktssköterska på Bräcke Diakoni, Vårdcentralen Centrum i Alingsås och är även flyktingsköterska några timmar i veckan.

Stort engagemang för Attholmen


Sommarhemmet Attholmen har betytt mycket för väldigt många under sina dryga 70 år. Av det stora intresset kring Attholmens framtid att döma, så betyder det fortfarande mycket, men det gäller att anpassa verksamhetsformerna till nutida förutsättningar.

Tre frågor till Marita Segerlind


Marita Segerlind är deltidsanställd medarbetare i Långareds Församlingskrets. Hon bor i Bergstena, är gift med Christian och har barnen Matilda 8 år och Jonathan 6 år.

Vad håller Dig kvar i tron idag?

Tre frågor till Sture Wängberg


Sture Wängberg är medlem i Vänga Missionsförsamling. Han är rektor för Vårbergsskolan i Vårgårda. Sture är gift med Inger och har två ”utflugna” barn.

Vad håller Dig kvar i tron idag?

Gudstjänst

Datum: 
2014-05-01 16:00
Plats: 

Emanuel Minos

Gudstjänst

Datum: 
2014-05-01 11:00
Plats: 

Emanuel Minos

Tavlan fick nytt liv


Altartavlan i Vänga missionshus fick nytt liv för mig under söndagens ekumeniska gudstjänst. Komminister Hans Tengler läste predikotexten Markusevangeliet 10:32-45.

Här citeras versarna 32-34:

Tre frågor till Runar Kristensson

Runar Kristensson är nyvald ordförande i Långareds Församlingskrets och vaktmästare i Långareds Missionskyrka. Han är pensionär och har ett förflutet som etableringschef på Lindex. Runar bor i Hällnäs, är gift med Kerstin, har tre döttrar och åtta barnbarn.

Vad håller Dig kvar i tron idag?


Inom kort:

Fortsättning "Personlighetens Upprättelse"

Datum: 
2018-02-24 15:00

Föreläsning 2. ca 15:00-17:00.

Se Långared.

Datum: 
2018-02-24 19:00

Livet på gott och ont.

Datum: 
2018-02-24 19:00

Vem/vad har gjort mig till den jag är? Gemensamt samtal. Servering.

Fortsättning "Personlighetens Upprättelse"

Datum: 
2018-02-24 19:00

Föreläsning 3. ca 19:00-21:00.

Gudstjänst med nattvard.

Datum: 
2018-02-25 10:00

Andreas Abrahamsson. Sång av Monica Svensson och Christina Gustafsson.

Gudstjänst med nattvard.

Datum: 
2018-02-25 10:00

Livet på gott och ont. Kjell Norberg. Servering.

Gudstjänst.

Datum: 
2018-02-25 10:30

Jakob Larsson. Sång Marie Persson. Servering.

Fortsättning på "Personlighetens Upprättelse"

Datum: 
2018-02-25 15:00

Föreläsning 3. ca 15:00-17:00.

Barnsång och lek.

Datum: 
2018-02-26 09:30

11-kaffe.

Datum: 
2018-02-26 10:30

Symöte

Datum: 
2018-02-27 18:00

Symöte hos Majvor Jansson

Datum: 
2018-02-27 18:00

Kretsträffen i församlingshemmet.

Datum: 
2018-03-01 10:30

Gott och blandat från Långared. Kjell Johansson kåserar.

Öppen kyrka.

Datum: 
2018-03-02 08:00 - 09:00

Bön

Datum: 
2018-03-02 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2018-03-02 10:00 - 12:00

Internationella böndagen.

Datum: 
2018-03-02 19:00

I missionshuset.

Fortsättning "Personlighetens Upprättelse"

Datum: 
2018-03-02 19:00

Föreläsning 5. ca 19:00-21:00.

Personlighetens upprättelse 23-25 feb och 2-4 mars.

Datum: 
2018-03-02 19:00

Fortsättning på kursen.

Fortsättning på kursen.

Datum: 
2018-03-03 15:00