Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 19

Equmeniakyrkan Loo

På torsdag är det samling med soppa samtal och gemenskap.

Fredag morgon är kyrkan öppen för bön och på förmiddagen är det mötesplatsen som är för alla åldrar under ledning av Marita Segerlind.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 18

Kommande helg är det avslutning på årets konfirmationsläsning som varit gemensam mellan Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkorna. Hans Tengler, Kjell Norberg och Jakob Larsson tillsammans med medhjälpare vid olika tillfällen, har stått för undervisningen.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 17

Equmeniakyrkan Vänga

På måndag förmiddag är det dags för elvakaffe, samlingen som intresseföreningen och församlingen i Vänga inbjuder till.

Equmeniakyrkan Loo

På tisdag kväll har syföreningen symöte.

Fredag morgon är kyrkan öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen som är för alla åldrar under ledning av Marita Segerlind.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 16

Equmeniakyrkan Långared

På kvällen annandag påsk hålls en andakt – tillbaka från Emmaus – under ledning av Kjell Norberg.

På söndag förmiddag hålls en samtalsgudstjänst under ledning av Britta Molin. Det blir samling kring fikaborden med samtal och servering. Insamling görs till Equmeniakyrkans nationella arbete.

Equmeniakyrkan Loo

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 15

Equmeniakyrkan Loo

På torsdag kväll framförs ”Skärtorsdagens drama – en levande nattvard”, ett dramaspel, sammanställt av Marie Tulokas Lundgren, och som har flera aktörer. Nattvard ingår i dramat.

På långfredagens förmiddag inbjuds till gudstjänst. Pastor Linda Danielsson från Equmeniakyrkan Storsjöstrand predikar och Peter Davidsson, Vårgårda sjunger.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 14

Det händer i

Equmeniakyrkan Loo

På tisdag kväll inbjuds till symöte där syföreningarna i Långared och Vänga är särskild inbjudna.

På torsdag förmiddag inbjuds den ekumeniska kretsträffen. Det blir medverkan av Lars Arnoldsson från Räddningstjänsten som berättar om brandskydd, krisberedskap och äldresäkerhet.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 13

Equmeniakyrkan Loo

Fredag morgon är kyrkan öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen som är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 12

På tisdag kväll inbjuds damer 70+ till Ladies Night. En samling i Loo med dels underhållning och dels servering av tre rätters måltid. Uppmaning ges att ta med vänner och bra med anmälan om deltagande till Frida Anderklint.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo som är för alla åldrar och leds av Marita Segerlind.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 11

På tisdag kväll möts syföreningen i Loo till symöte hos Majvor Jansson.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På söndag förmiddag är det gudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared leder Peter Sörstedt en samtalsgudstjänst vid fikaborden.

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 10

På torsdag är det dags för samling i Loo med soppa, samtal och gemenskap.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag är det lovsångkväll i Loo. Det innebär en timmas lovsång och den sker under ledning av Petra Helldin och benämns hjärtats lovsång.


Inom kort:

Symöte

Datum: 
2018-03-20 18:00

Bibel och bön.

Datum: 
2018-03-21 19:00

Vi läser Markusevangeliet. Kjell Norberg.

Öppen kyrka.

Datum: 
2018-03-23 08:00

Bön

Datum: 
2018-03-23 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2018-03-23 10:00 - 12:00

Gudstjänst.

Datum: 
2018-03-25 10:00

Kjell Norberg. Sång Helena Gatås och Elina Quint. Servering.

Gudstjänst för alla åldrar.

Datum: 
2018-03-25 10:00

Marita Segerlind. Sång barnkör och Sandra Josefsson med ungdomar.

Gudstjänst

Datum: 
2018-03-25 10:30

Nina Axelsson
sång av Änglakören

Gudstjänst.

Datum: 
2018-03-25 18:00

Kjell Norberg. Sång Anna-Karin Ragnarsson, Åsa-Pia Andersson, Kristin Wigell.

Barnsång och lek.

Datum: 
2018-03-26 09:30

11-kaffe.

Datum: 
2018-03-26 10:30

Gemensam passionsandakt.

Datum: 
2018-03-26 19:00

Andreas Abrahamsson.

Gemensam passionsandakt.

Datum: 
2018-03-27 19:00

Andreas Abrahamsson.

Gemensam passionsandakt.

Datum: 
2018-03-28 19:00

Andreas Abrahamsson.

Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Långareds kyrka.

Datum: 
2018-03-29 18:00

Hans Tengler. Kjell Norberg.

En levande nattvard.

Datum: 
2018-03-29 20:00

Drama.

Långfredagsgudstjänst.

Datum: 
2018-03-30 10:00

Andreas Abrahamsson. Sång Församlingssångarna.

Gudstjänst med nattvard.

Datum: 
2018-03-30 10:30

Kjell Norberg. Sång familjerna Källström och Råkeberg samt Alexander Erkenborn. Servering.

Se Vänga.

Datum: 
2018-03-30 10:30

Gudstjänst

Datum: 
2018-03-30 10:30

Bertil Carlsson
sång av Sofia Jarnelid