Samlingsplats för Missionskyrkorna runt Anten:
i Magra, Loo, Långared, Vänga, Risveden och Sollebrunn


Långareds Församlingskrets vecka 51

Julaftons förmiddag inbjuder Vänga till samling vid krubban. Julberättelsen ges och julsångerna sjungs och det blir medverkan av pastor Kjell Norberg.

Sen julaftonskväll blir det julnattsgudstjänst i Loo med sång och musik av Olof Säll. De kända jultexterna läses och det blir medverkan av Kjell Norberg.

Långareds Församlingskrets vecka 50

På onsdag kväll är det bibelsamtal och bön i Loo under ledning av Kjell Norberg.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen är det sedan dags för Mötesplatsen i Loo. Då möts alla åldrar till gemenskap och samvaro under ledning av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 49

På torsdag är det samling med soppa, samtal och gemenskap i Equmeniakyrkan Loo.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen är det sedan dags för Mötesplatsen i Loo. Då möts alla åldrar till gemenskap och samvaro under ledning av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 48

På måndag har Vänga 11:a kaffe i missionshuset

På tisdag kväll har syföreningen i Loo samling

På torsdag inbjuds till den ekumeniska kretsträffen i Långareds församlingshem. Robert Jenderman, kantor i Bjärke församling, medverkar med sång och musik och servering ingår i samlingen.

Långareds Församlingskrets vecka 47

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag kväll inbjuds till lovsångskväll i Loo under benämningen Hjärtats lovsång. Det blir medverkan av sånggruppen Adonai.

Långareds Församlingskrets vecka 46

Tisdag kväll har syföreningen i Loo samling.

På onsdagskvällen hålls församlingsmöte i Loo

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 45

På torsdag är det dags för samlingen i Loo med samtal, gemenskap och soppa. På kvällen hålls oasen-samling med bön och bibelsamtal i Equmeniakyrkan Långared.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 44

På måndag förmiddag är det dags för EIvakaffe i Vänga – samlingen som Intresseföreningen och Equmeniaförsamligen i Vänga inbjuder till.

På tisdag kväll har syföreningen i Loo samling.

På onsdag kväll är det bibelsamtal och bön i Loo som leds av Kjell Norberg.

Långareds Församlingskrets vecka 43

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Långareds Församlingskrets vecka 42

På tisdag har syföreningen i Loo samling hos Majvor Jansson.

Fredag morron är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen inbjuds till mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag är det dags för lovsångskväll med benämningen Hjärtats lovsång och samlingen är i Loo.


Inom kort:

Symöte

Datum: 
2018-03-20 18:00

Bibel och bön.

Datum: 
2018-03-21 19:00

Vi läser Markusevangeliet. Kjell Norberg.

Öppen kyrka.

Datum: 
2018-03-23 08:00

Bön

Datum: 
2018-03-23 08:30 - 09:30

Mötesplats

Datum: 
2018-03-23 10:00 - 12:00

Gudstjänst.

Datum: 
2018-03-25 10:00

Kjell Norberg. Sång Helena Gatås och Elina Quint. Servering.

Gudstjänst för alla åldrar.

Datum: 
2018-03-25 10:00

Marita Segerlind. Sång barnkör och Sandra Josefsson med ungdomar.

Gudstjänst

Datum: 
2018-03-25 10:30

Nina Axelsson
sång av Änglakören

Gudstjänst.

Datum: 
2018-03-25 18:00

Kjell Norberg. Sång Anna-Karin Ragnarsson, Åsa-Pia Andersson, Kristin Wigell.

Barnsång och lek.

Datum: 
2018-03-26 09:30

11-kaffe.

Datum: 
2018-03-26 10:30

Gemensam passionsandakt.

Datum: 
2018-03-26 19:00

Andreas Abrahamsson.

Gemensam passionsandakt.

Datum: 
2018-03-27 19:00

Andreas Abrahamsson.

Gemensam passionsandakt.

Datum: 
2018-03-28 19:00

Andreas Abrahamsson.

Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Långareds kyrka.

Datum: 
2018-03-29 18:00

Hans Tengler. Kjell Norberg.

En levande nattvard.

Datum: 
2018-03-29 20:00

Drama.

Långfredagsgudstjänst.

Datum: 
2018-03-30 10:00

Andreas Abrahamsson. Sång Församlingssångarna.

Gudstjänst med nattvard.

Datum: 
2018-03-30 10:30

Kjell Norberg. Sång familjerna Källström och Råkeberg samt Alexander Erkenborn. Servering.

Se Vänga.

Datum: 
2018-03-30 10:30

Gudstjänst

Datum: 
2018-03-30 10:30

Bertil Carlsson
sång av Sofia Jarnelid