You are hereEqumeniakyrkan Långared

Equmeniakyrkan Långared


Välkommen till Equmeniakyrkan Långared.

Equmeniakyrkan Långareds VISION är att:

En alla åldrars kyrka för bygdens människor som erbjuder:
* möte med Gud
* möjlighet att hämta kraft
* Gemenskap

Vårt MÅL är att:
* Vi ska vara en församling som växer.
* Gudstjänster och övriga sammankomster ska fortsätta att utvecklas och vara en mötesplats för tro och gemenskap utan yttre gränser.
* Vi ska aktivt stödja ungdomsverksamheten i församling och equmenia
* Vi ska verka för ett bibehållet och vidareutvecklat samarbete med svenska kyrkan
* Missionsarbetet i Sverige och utomlands skall vara en aktiv del av församlingens arbete

Kontakt

Equmeniakyrkan Långared
Postadress:
Prästängsvägen 3
441 91 Alingsås

Besöksadress:
Långaredsvägen 79
441 91 Alingsås

Tel. 0322-70428
Bg. 5620-2047

Församlingföreståndare/ Pastor:

Kjell Norberg
Tel. 0514-140999
Mob. 076-848 34 31
kjell.norberg@kyrkanten.se

Vice Församlingsföreståndare:

Elisabet Dimenäs
Mob. 0707-98 66 29
elisabet.dimenas@telia.com

--------------------------------------------------------------
Andra kontakter:
Husmor:
Marianne Svensson
Tel: 0705-580173
maraiann.attudden@telia.com

Swish:
Kollekt/gåva 123 304 56 97
Servering 123 018 69 81
Missionsauktion 123 083 11 80
Yttre mission 123 681 70 43
Lokal diakoni 123 459 44 53
Ellas fond 123 147 92 86

Gironummer: 
5620-2047
Etiketter