You are hereMagra

Magra


Stort engagemang för Attholmen


Sommarhemmet Attholmen har betytt mycket för väldigt många under sina dryga 70 år. Av det stora intresset kring Attholmens framtid att döma, så betyder det fortfarande mycket, men det gäller att anpassa verksamhetsformerna till nutida förutsättningar.

Tre frågor till Sture Wängberg


Sture Wängberg är medlem i Vänga Missionsförsamling. Han är rektor för Vårbergsskolan i Vårgårda. Sture är gift med Inger och har två ”utflugna” barn.

Vad håller Dig kvar i tron idag?

equmenia Magra

Ordf.: Levi Lennartsson,
tel. 070-279 94 36
Kassör: Torbjörn Larsson,
tel. 076-852 08 96
Bankgiro: 5762-3670

Söndagsskola i samband med söndagsförmiddagsgudstjänsterna
Ansvarig: Lena Höggärde, tel.43012

Midsommar på Gräfsnäs är ett återkommande arrangemang. Se http://www.midsommarigrafsnas.se

Equmeniakyrkan Magra

Välkommen till Equmeniakyrkan Magra och equminia Magra !

Församlingen har sin hemvist i Magra Missionskyrka.
För mer information angående SMU se på menyraden UNGDOM.

För kontaktuppgifter för pastor och ungdomsledare se kontakter.

Gironummer: 
5594-2387