You are hereequmeina Långaredsbygden

equmeina Långaredsbygden


equmenia Långaredsbygden.

På sommaren är den naturliga samlingspunkten Attholmen, vårt sommarhem med utescen, volleybollplan, logement och brygga/bad möjlighet.
Vill ni hyra Attholmen se bokning attholmen

Facebook
Tonår i Långaredsbygden

Frågor?
Ungdomsledare:
Jakob Rydsmo tel. 0706 10 12 22
Julia Dahlén tel. 0705 50 56 87

Scout Torsdagar 18:30
Kårchefer:
Magnus Lindgren, Loo tel. 0734 14 23 74
Henrik Marcusson, Långared tel. 0727 30 68 02

Tonår Fredagar 19:00
Jakob Rydsmo tel. 0706 10 12 22
Julia Dahlén tel. 0705 50 56 87

Hyra Attholmen
Boende: Marianne Sultán tel. 0322 441 01
Kanoter: Magnus Lindgren tel. 0734 14 23 74

Swish
1234524849

Gironummer: 
5890-5233
Etiketter

Arrangerar:

Aktiviteter
Scout
Tonår

Ungdomsprogram

Inga program registrerade.