You are hereTavlan fick nytt liv

Tavlan fick nytt livAltartavlan i Vänga missionshus fick nytt liv för mig under söndagens ekumeniska gudstjänst. Komminister Hans Tengler läste predikotexten Markusevangeliet 10:32-45.

Här citeras versarna 32-34:
Jesus och hans lärljungar var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom: ”Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.”

Vi går nu in i fastetiden, förberedelsetiden för påsken. Vi påminns om vägen Jesus fick gå. Lidande och död, men mot uppståndelse och nytt liv. Texterna på fastlagssöndagen sammanfattas under Kärlekens väg. Tengler påminde i sin predikan om att det är mycket som upptar vår tid, men vi måste ha tid för varandra och kärlekens gärningar.

Altartavlan
Altartavlan i Vänga missionshus är målad av konstnären Saga Walli (1890-1975) i början av 1950-talet. När arbetet utfördes bodde Saga Walli hos grannen till missionshuset Dagny Smedberg, som berättar i ett programblad för församlingskretsen år 1981. ”Saga Walli hade länge burit en vision att få måla det hon bar inom sig och Vänga missionshus blev platsen där hon kunde förverkliga den. Under en bönestund hade hon upplevt hur Kristus kommit in i rummet så livs levande och härlig man någonsin kunde uppleva det”.


Saga Walli har målat altartavlor i många svenska kyrkor. Hon har också målat landskap och porträtt, gjort vykort samt illustrerat barnböcker. Vid Kretsträffens resa i augusti månad förra året gjordes en kaffepaus i Sämsjöborgs nya missionskyrka. Där fick vi se denna vackra altartavla av Saga Walli. Den är av betydligt tidigare datum än den i Vänga.
---------------------------
Ingemar Svennered 2014-03-02

BilagaStorlek
Altartavla Vänga.jpg46.22 kB
Altratavla Sämsjöborg.jpg31.89 kB