You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 35

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 35


På måndag är det elva-kaffe i Vänga missionshus. Equmeniaförsamlingen och Intresseföreningen inbjuder

På torsdag är det sommaren sista oasen-samling på sommarhemmet Attholmen. Det är Monika Jonsson som leder bibelsamtal och bön.

På fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen startar mötesplatsen för höstterminen.

I Equmeniakyrkan Loo inbjuds på lördag till välkomstfest för församlingens nya pastorsfamilj – Anna-Karin och Andreas Abrahamsson med barnen Olle och Oskar. Det blir olika programinslag och servering.

På söndag inbjuds till gudstjänster och samlingar i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared hålls caféandakt på förmiddagen. Det är öppen kyrka kallat café Mjörn Runt.

I Vänga firas förmiddagsgudstjänst med nattvard. Kjell Norberg predikar och det blir sång av Anna-Karin och Magnus Ryberg från Fristad, samt servering.

I Loo blir det förmiddagsgudstjänst med pastorsinstallation av Andreas Abrahamsson. Tomas Hammar, regional kyrkoledare medverkar och representanter från olika verksamheter deltar vid installationsakten. Det blir sång av församlingssångarna och Andreas Abrahamsson predikar i gudstjänsten. Efteråt ordnas med servering.

På torsdag kommande vecka startar de ekumeniska kretsträffarna för höstterminen och det är samling på torsdag förmiddag i Vänga missionshus.

----------------------------------
Inger Svantesson 2017-08-27