You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 37

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 37


På torsdag startar terminens samlingar med samtal, soppa och gemenskap i Loo.

På fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön. På fredag förmiddag är det mötesplatsen, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag kväll inbjuds till lovsångskväll i Långared. Det blir medverkan av Anna-Carin Abrahamsson, pastor och riksevangelist i Equmeniakyrkan och efteråt är det fikagemenskap.

På söndag hålls förmiddagsgudstjänster i alla tre församlingarna.

I Långared blir det sång och predikan av Evert Eggelind. I gudstjänsten ingår nattvard och efteråt är det servering.

I Vänga predikar ungdomsledare Jakob Larsson och det blir sång av Linda Molin samt servering.

I Loo är det gudstjänst med höstupptakt. Andreas Abrahamsson predikar och församlingssångarna sjunger. Gudstjänsten har också benämningen skördefest och efteråt blir det servering då tillfälle ges att inhandla något från sommarens och höstens skördealster.

På söndag börjar söndagsskolan i Loo sina samlingar för terminen.

Kommande vecka på tisdag eftermiddag är syföreningarna i bygden inbjudna till syföreningsträff i Ruus. Hembygdsföreningen bjuder på omväxlande program med bland annat medverkan av Lillemor Skoglund-Andersson.

På onsdag kväll kommande vecka hålls studiesamlingar dels i Vänga och dels i Loo. I Vänga leds bibelsamtal och bön av Kjell Norberg och i Loo leds bibelstudium av Andreas Abrahamsson.

--------------------------
Inger Svantesson 2017-09-10