You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 52

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 52


Tisdag, annandag jul är missionsdag i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

Missionsgudstjänster hålls på förmiddagen i alla tre församlingarna. Insamling görs till mission i andra länder.

I Långared medverkar Miriam Carlsson och Yvonne Sundell.

I Loo medverkar Peter Carlbom från Apg 29 Indien.

I Vänga hålls en cafégudstjänst med missionstema

Kommande vecka på måndag som är nyårsdagen. På förmiddagen firar Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden gemensam gudstjänst i Loo. Andreas Abrahamsson, Kjell Norberg och Marita Segerlind medverkar och nattvard ingår i gudstjänsten. En gemensam sångkör från de tre församlingarna sjunger och efteråt inbjuds till servering i församlingsvåningen.

På nyårsdagens kväll hålls en lovsånggudstjänst i Loo, som leds av Andreas Blomqvist från Alingsås. Det ges tillfälle till kort betraktelse, ljuständning och bön.