You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 1

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 1


På nyårsdagens förmiddag firar Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden gemensam gudstjänst i Loo. Andreas Abrahamsson, Kjell Norberg och Marita Segerlind medverkar och nattvard ingår i gudstjänsten. En gemensam sångkör från de tre församlingarna sjunger och efteråt inbjuds till servering i församlingsvåningen.

På nyårsdagens kväll hålls en lovsånggudstjänst i Loo, som leds av Andreas Blomqvist från Alingsås. Det ges tillfälle till kort betraktelse, ljuständning och bön

På söndag 7 januari firas gudstjänster i alla tre församlingarna.

I Vänga predikar Kjell Norberg vid förmiddagsgudstjänst. Det blir sång av Hanna och Andreas Vårelid samt servering.

I Loo inbjuds på eftermiddagen till vinterfest för alla åldrar med olika programpunkter som bilder, sång, musik med mera. I programmet ingår servering.

I Långared hålls kvällsgudstjänst. Man fortsätter kring temat Markusevangeliet och texter läses. Kjell Norberg med flera medverkar och det blir enkel servering.

På onsdag kväll kommande vecka hålls bibelstudium i Loo under ledning av Andreas Abrahamsson

På torsdag den 11 jan är det dags för samling med soppa samtal och gemenskap.

----------------------------------
Inger Svantesson 2017-12-31