You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 2

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 2


På onsdag kväll hålls bibelstudium i Loo under ledning av Andreas Abrahamsson

På torsdag är det samling i Loo med soppa, samtal och gemenskap.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag inbjuds till mötesplatsen i Loo, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På lördag eftermiddag är det hela bygdens vinterfest i Vänga med servering och gemenskap.

På lördag kväll i Loo ordnas en samling med samvaro tillsammans med gäster från vänförsamlingen i Narva, Estland, vilka besöker Loo under helgen.

På söndag inbjuds till två förmiddagsgudstjänster i Equmeniakyrkorna Långaredsbygden.

I Långared predikar Kjell Norberg och det blir sång av Linda Molin med flera samt servering.

I Loo predikar Andreas Abrahamsson och det blir sång av kvartetten Einås/Klemetz från Alingsås. I gudstjänsten deltar medlemmar från vänförsamlingen i Narva och de kommer vid den efterföljande fikagemenskapen ge en hälsning och berätta om sitt arbete.

På onsdag kväll kommande vecka hålls bibelstudium och bön i Långared. Det blir läsning ur Markusevangeliet och samlingen leds av Kjell Norberg.

-----------------------------------
Inger Svantesson 2018-01-07