You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 4

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 4


På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag inbjuds till mötesplatsen i Loo, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

Under helgen håller Equmeniakyrkorna sina respektive årsmöten med sedvanliga förhandlingar. Redogörelse för det gångna året görs, val till styrelse och olika funktioner och arbetsgrupper samt planering av året som ligger framför.

På fredag kväll håller Loo sitt årsmöte, på lördag eftermiddag har Långared sitt årsmöte och på söndag eftermiddag hålls årsmöte i Vänga.

På söndag förmiddag hålls årshögtider med gudstjänst och nattvardsfirande i Loo och Långared.

I Loo medverkar Andreas Abrahamsson, Marita Segerlind och Jakob Larsson. Församlingsångarna sjunger och det blir servering.

I Långared medverkar Kjell Norberg och det blir sång och musik ur Markusmässan samt servering.

På måndag förmiddag kommande vecka är det samling i Vänga missionshus. Kl 9.30 är det dags för barnsång och lek och kl 10.30 är det 11-kaffe med gemenskap och samvaro.

På torsdag den 1 febr är det terminens första samling för den ekumeniska kretsträffen och man möts i Vänga. Det blir besök av pastor och trubaduren Torbjörn Lantz från Floby. Torbjörn är känd för sina sångprogram och har besökt kyrkor, bönehus och vårdhem i bygderna.

----------------------------
Inger Svantesson 2018-01-21