You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 6

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 6


På tisdag kväll har syföreningen i Loo symöte.

På onsdag kväll hålls studiesamlingar dels i Vänga och dels i Loo.

I Vänga leds bibelsamtal och bön av Kjell Norberg och i Loo leds bibelstudium av Andreas Abrahamsson.

På torsdag är det dags för samlingen med soppa, samtal och gemenskap i Loo

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag inbjuds till mötesplatsen i Loo, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På söndag förmiddag inbjuder alla kyrkorna i Långaredsbygden till ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan Långared. Det blir sång av Kyrkokören från Svenska Kyrkans församling i Långared. Kören leds av kantor Jens Melander. Med predikan medverkar pastor Kjell Norberg och efter gudstjänsten blir det servering.