You are hereGudstjänst med församlingsmöte.

Gudstjänst med församlingsmöte.


Datum: 
2018-04-22 10:00

Andreas Abrahamsson. Nattvard.
Sång Fredrik och Lillie-Ann Klint.
Insamling Equmeniakyrkans nationella arbete.
Församlingsmöte.