You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 7

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 7


På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag inbjuds till mötesplatsen i Loo, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På söndag firas gudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

På förmiddagen inbjuds till gudstjänst med nattvard i Vänga. Kjell Norberg predikar och det blir sång av Charlotte Gustafsson, Loo samt servering.

I Loo är benämningen för förmiddagsgudstjäsnten sportlovsgudstjänst och det blir aktiviteter både ute och inne, allt efter som vädret tillåter. Det blir medverkan av Andreas Abrahamsson med flera.

I Långared hålls på kvällen en aftonbön med nattvard under ledning av Kjell Norberg.

Kommande vecka på onsdag kväll är det tid för samling med bibel och bön i Långared. Det blir läsningar ur Markusevangeliet och Kjell Norberg leder