You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 8

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 8


På onsdag kväll är det tid för samling med bibel och bön i Långared. Det blir läsningar ur Markusevangeliet och Kjell Norberg leder.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag inbjuds till mötesplatsen i Loo, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På helgen hålls samlingar i Equmeniakyrkan Långared under benämningen Livet på gott och ont.

På lördag kväll kåserar Kjell Antby från Alingsås över ämnet Vem/Vad har gjort mig till den jag är. Det blir servering och samtal.

På söndag förmiddag predikar Kjell Norberg kring helgens tema och nattvard ingår i gudstjänsten.

På söndag förmiddag firas gudstjänst med nattvard i Loo och predikan hålls av Andreas Abrahamsson. Med sång medverkar Monica Svensson och Christina Gustafsson.

På söndag förmiddag hålls gudstjänst i Vänga. Jakob Larsson predikar och det blir sång av Monika Ahlberg samt servering.

I Loo inbjuds till kurssamlingar dels denna helg samt kommande helg. Temat är Personlig upprättelse och består av sex samlingar. Frågor och anmälan till Andreas Abrahamsson.

På måndag kommande vecka på förmiddagen är det samlingar i Vänga dels klockan 9.30 med Barnsång och lek och dels klockan 10.30 då det är Elvakaffe.

På tisdag kväll möts syföreningen i Loo hos Majvor Jansson.

På torsdag är det kretsträff i Församlingshemmet i Långared och Kjell Johansson kåserar.

---------------------------------
Inger Svantesson 2018-02-18