You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 9

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 9


På måndag förmiddag är det samlingar i Vänga dels klockan 9.30 med Barnsång och lek och dels klockan 10.30 då det är Elvakaffe.

På tisdag kväll möts syföreningen i Loo hos Majvor Jansson.

På torsdag förmiddag är det kretsträff i Församlingshemmet i Långared och Kjell Johansson kåserar kring Gott och blandat från Långared.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag inbjuds till mötesplatsen i Loo, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På fredag kväll inbjuder kyrkorna och församlingarna i Bjärkebygden till gudstjänst i Risvedens missionshus. Fredag är världsböndag och i samlingen i Risveden medverkar Lillemor Lindskog med tal kring temat Allt Gud har skapat är mycket gott. Föreslaget program följs, soloång framföres av Gunnel Aronsson och en kommitté medverkar och det blir servering.

På söndag firas två gudstjänster i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Loo firas förmiddagsgudstjänst med predikan av Andreas Abrahamsson och sång av Charlotte Gustafsson.

På kvällen i Långared hålls en konsert med Alf Källström Band från Gråbo och det blir servering.

I Loo hålls kurssamlingar under helgen kring temat Personlig upprättelse under ledning av Andreas Abrahamsson

Kommande vecka är det bibelstudium i Loo på onsdagskvällen och på torsdag den 8 mars är det dags för samlingen med soppa, samtal och gemenskap i Loo

---------------------------------
Inger Svantesson 2018-01-25