You are hereVärldsböndagen firas i Risvedens Missionshus

Världsböndagen firas i Risvedens Missionshus


Miljöansvar står i fokus vid årets världsböndag – tidigare ”Kvinnornas internationella böndag” - som i år infaller fredagen den 2 mars.

I Bjärkebygden firas ekumenisk gudstjänst i Risvedens Missionshus på kvällen. En kommitté med deltagare från kyrkorna i Bjärkebygden under ledning av Katarina Malmqvist har förberett gudstjänsten. Det blir tal av Lillemor Lindskog och sång och musik av Gunnel Aronsson. Man följer föreslaget temaprogram och det blir servering.

Kvinnor i Surinam på Sydamerikas nordöstra kust har sammanställt programmet för årets världsböndag. Surinam är ett glest befolkat land, vars natur och framtid, precis som resten av jordens länder, hotas av klimatförändringar och miljöförstöring.

Temat för böndagen – ”Allt Gud skapat är mycket gott” – anknyter till skapelseberättelsen i Första Mosebok, och i årets böndagsgudstjänst utmanas till miljöengagemang för att trygga vår och kommande generationers framtid.

Böndagskollekten går till utbildningsstipendier för kvinnor i fattiga länder, i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer. 2017 fördelade Böndagskommittén, stipendier till 63 kvinnor i 16 länder. Dessutom gick 20 000 kr till ett katolskt biståndsprojekt i Filippinerna. Totalt fördelades drygt 235 000 kr.

Världsböndagen är en världsvid ekumenisk kvinnorörelse. 2017 firades Världsböndagen på 113 språk i minst 99 länder och samlade mer än 1,5 miljoner gudstjänstbesökare.

I Sverige hölls böndagssamlingar på hundratals platser från Haparanda i norr till Ystad och Trelleborg i söder.

---------------------------------
Inger Svantesson 2018-01-25