You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 12

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 12


På tisdag kväll har syföreningen i Loo samling.

På onsdag kväll är det bibelsamtal och bön i Långared under ledning av Kjell Norberg.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag inbjuds till mötesplatsen i Loo, samlingen för alla åldrar som leds av Marita Segerlind.

På söndag firas gudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared hålls förmiddagsgudstjänst med predikan av Kjell Norberg och med sång av Helena Gatås och Elina Quint.

I Loo hålls förmiddagsgudstjänst med alla åldrar Det blir medverkan av Marita Segerlind och Sandra Josefsson. Med sång medverkar barnkör och ungdomar.

I Vänga är det kvällsgudstjänst med predikan av Kjell Norberg. Det blir sång av Anna-Karin Ragnarsson, Åsa-Pia Andersson och Kristin Wigell.

Kommande vecka på måndag förmiddag är det samling i Vänga missionshus. Först en timmas barnsång och lek därefter elva-kaffe.

I påskveckan, måndag, tisdag och onsdag, på kvällarna, hålls passionsandakter i Loo, under ledning av Andreas Abrahamsson.

På skärtorsdag hålls ekumenisk gudstjänst med nattvard i Långareds kyrka där Hans Tengler och Kjell Norberg medverkar.

Senare på torsdagskvällen framförs ett drama i Loo som benämns En levande nattvard under ledning av Jakob Larsson.

-----------------------------
Inger Svantesson 2018-03-18