You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 13

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 13


På måndag förmiddag är det samling i Vänga missionshus. Först en timmas barnsång och lek därefter elva-kaffe.

I påskveckan, måndag, tisdag och onsdag, på kvällarna, hålls passionsandakter i Loo, under ledning av Andreas Abrahamsson.

Skärtorsdagens kväll hålls ekumenisk gudstjänst med nattvard i Långareds kyrka där Hans Tengler och Kjell Norberg medverkar.

Senare på torsdagskvällen framförs ett drama i Loo som benämns En levande nattvard under ledning av Jakob Larsson.

Långfredagens förmiddag inbjuds till två gudstjänster, dels i Loo och dels i Vänga.

I Loo predikar Andreas Abrahamsson och det blir sång av församlingsångarna.

I Vänga är gudstjänsten gemensam med Långared och Kjell Norberg predikar. Nattvard firas och det blir sång av familjerna Källström och Råkeberg samt Alexander Erkenborn.

Påskdagen förmiddag inbjuds till två gudstjänster.

I Långared firas gudstjänsten tillsammans med Svenska Kyrkans församling. Det blir medverkan av Rolf Wollert och Kjell Norberg samt sång av barnkör. Efteråt ordnas med servering.

I Loo predikar Andreas Abrahamsson och det blir medverkan av söndagsskolans deltagare och församlingssångarna. Byggoffer upptas och det blir servering.

På kvällen annandag påsk hålls en gudstjänst i Loo som benämns Tillbaka till Emmaus. Gudstjänsten är gemensam för alla tre församlingarna och leds av Andreas Abrahamsson.

Kommande vecka på onsdag kväll är det samling med bibelläsning och bön i Vänga som Kjell Norberg leder.

På torsdag 5 april är det dags för kretsträff. Denna samling hålls i Equmeniakyrkan Långared och det blir medverkan av Katarina Olsson från Stora Mellby, diplomerad trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner

-----------------------------------
Inger Svantesson 2018-03-25