You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 16

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 16


På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag inbjuds till mötesplatsen i Loo.

På lördag är det arbetsdag på sommarhemmat Attholmen då finns det möjligheter att räfsa löv och utföra annat vårarbete.

På lördagskvällen hålls en grillkväll i Loo. Uppmaning är att ta med vänner och grannar till en gemenskapskväll.

På söndag firas förmiddagsgudstjänster i två av Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden. Vid båda gudstjänsterna görs insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete.

I Långared framföres Markusmässan med nattvard. En gemensam kör från Långared och Vänga sjunger.

I Loo predikar Andreas Abrahamsson och med sång medverkar Lille-Ann och Fredrik Klint. Nattvard firas och efter gudstjänsten hålls församlingsmöte.

På tisdag kväll har syföreningen i Loo sin samling.

----------------------------------
Inger Svantesson 2018-04-15