You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 19

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 19


På torsdag Kristi Himmelsfärdsdag inbjuds till gemensam gökotta på sommarhemmet Attholmen. Maurits Pettersson predikar och MajaStina Eriksson spelar fiol och deltagarna uppmanas medta fikakorg.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

Den återkommande mötesplatsen på fredagar i Loo är denna fredag inställd.

På söndag firas förmiddagsgudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Vänga är det familjegudstjänst där Torbjörn Larsson medverkar och Marita Bergstrand leder barnsånger.

I Långared hålls samtalsgudstjänst.

I Loo firas gudstjänst med nattvard. För predikan svarar Marita Segerlind och med sång medverkar Helena Samuelsson.

Kommande vecka på tisdag har syföreningen i Loo utflykt till Gräfsnäs, man besöker parken och samlas sedan i Equmeniakyrkan Gräfsnäs för servering och andakt.

På onsdag kväll hålls studiesamlingar dels i Långared och dels i Loo. I Långared leds bibelsamtal och bön av Kjell Norberg och i Loo leds bibelstudium av Andreas Abrahamsson.

På torsdag den 17 maj är det dags för samlingen med soppa, samtal och gemenskap i Loo. På kvällen hålls bön och lovsångskväll på sommarhemmet Attholmen.

-----------------------------
Inger Svantesson 2018-05-06