You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 39

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 39


På måndag är det dags för 11-kaffesamling i Vänga Missionshus som församlingen och intresseföreningen inbjuder till.

På onsdag kväll hålls bibelstudiesamling i Loo. Det blir undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna under ledning av Andreas Abrahamsson.

Fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo, samlingen för alla åldrar.

På lördag förmiddag är det städningsdag i Equmeniakyrkan Loo och alla som har ork och möjlighet välkomnas att hjälpa till för att storstäda.

På söndag firas förmiddagsgudstjänst i Loo. Det blir medverkan av Andreas Abrahamsson och Marita Segerlind. Med sång medverkar Signe Hallenbert och nattvard firas.

På kvällen inbjuds till ekumenisk gudstjänst i Långareds kyrka. Det blir sång och musik samt medverkan av församlingarnas pastorer och präster. Aktuell information ges om barnhemmet i Reni, Ukraina och insamling görs. I samband med servering efter gudstjänsten blir det konfirmandinskrivning.

På tisdag kväll kommande vecka har syföreningen i Loo symöte.

På torsdag kommande vecka är det dags för den ekumeniska kretsträffen. Man möts i Equmeniakyrkan Loo och det blir medverkan av pastor Börje Kraft, Ulricehamn, som kommer att sjunga till både psalmodikon och gitarr.

-------------------------------
Inger Svantesson 2018-09-23