You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 40

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 40


På tisdag kväll har syföreningen i Loo symöte.

På torsdag är det ekumenisk kretsträff. Man möts i Equmeniakyrkan Loo och det blir medverkan av pastor Börje Kraft, Ulricehamn, som kommer att sjunga till både psalmodikon och gitarr.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön och på förmiddagen är det mötesplatsen - samlingen för alla åldrar.

På lördag kväll är hålls ett möte i Långared benämnt Levande historia. Det blir besök av Leon Rytz, född i Polen och som kom till Sverige 1945 ur andra världskrigets koncentrationsläger. Han kommer att berätta från sitt liv. Servering ingår i samlingen.

På söndag firas gudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Loo är det förmiddagsgudstjänst med scoutinvigning. Scouter med ledare medverkar, Marita Segerlind och söndagsskolans deltagare. Insamling görs till equmenia riksorganisationen. Gudstjänsten benämns skördefest och vid serveringen ges tillfälle att inhandla något från sommarens och höstens skördealster.

I Vänga firas förmiddagsgudstjänst med predikan av Kjell Norberg och sång av Katarina Hägerå, Ulrika och Henrik Holgersson.

I Långared hålls kvällsgudstjänst med predikan av Kjell Norberg och nattvard firas.

På torsdag kommande vecka är det dags för samlingen med samtal, soppa och gemenskap i Loo.

---------------------------------------
Inger Svantesson 2018-09-30