You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 43

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 43


På onsdag kväll är det bibelstudium i Loo. Undervisning och reflektionom om lärjungaskap. Ledare Andreas Abrahamsson.

Fredag morgon är kyrkorna i Loo och Långared öppna för bön.

På fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo - samlingen för alla åldrar under ledning av Marita Segerlind.

På söndag firas gudstjänster i alla tre församlingarna i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Loo firas förmiddagsgudstjänst för liten och stor under ledning av Marita Segerlind.

I Långared firas förmiddagsgudstjänst med predikan av Kjell Norberg och sång av Jenny Brunnegård.

I Vänga är det kvällsgudstjänst med predikan av Kjell Norberg och sång av Alfred och Hilda Larsson.

Kommande vecka hölls följande samlingar:

På måndag förmiddag är det elva-kaffe i Vänga missionshus, en gemenskapssamling som intresseföreningen och församlingen inbjuder till.

På tisdag kväll har syföreningen i Loo symöte hos Anita Brunnegård.

På torsdag förmiddag inbjuds till den ekumeniska kretsträffen i Vänga missionshus. Det blir medverkan av förre biskopen Lars-Göran Lönnermark

---------------------------------
Inger Svantesson 2018-10-21