You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 44

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 44


På måndag förmiddag är det elva-kaffe i Vänga missionshus, en gemenskapssamling som intresseföreningen och församlingen inbjuder till.

På tisdag kväll har syföreningen i Loo symöte hos Anita Brunnegård

På torsdag förmiddag inbjuds till den ekumeniska kretsträffen i Vänga missionshus. Det blir medverkan av förre biskopen Lars-Göran Lönnermark, Skara, som benämner sin medverkan I Konungens tjänst.

Fredag morgon är kyrkorna i Loo och Långared öppna för bön.

På fredag förmiddag är det mötesplatsen i Loo - samlingen för alla åldrar.

Alla Helgonshelgen hålls två gudstjänster i Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Loo firas förmiddagsgudstjänst på lördagen, alla helgons dag. Det blir nattvard och ljuständning. Andreas Abrahamsson predikar och det blir sång av Britt-Marie Svensson med vänner.

I Vänga firas förmiddagsgudstjänst på söndag. Gudstjänsten är gemensam med församlingen i Långared och det blir nattvard och ljuständning. Kjell Norberg predikar och det blir sång av Kerstin Karlsson.

Torsdag kommande vecka är det dags för soppa, samtal och gemenskap i Loo.

-------------------------------
Inger Svantesson 2018-10-28