You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 47

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 47


De återkommande samlingarna på fredagarna äger rum också denna vecka. Bön i Långared och Loo på fredag morgon.

Mötesplatsen i Loo - samlingen för alla åldrar – på fredag förmiddag.

Lördag och söndag får församlingen i Loo besök av ungdomskör från Narva, Estland. Det är cirka 20 ungdomar från vänförsamlingen i Narva och de medverkar i gemenskapssamling på lördag eftermiddag och i gudstjänsten på söndag förmiddag. Dessutom blir det predikan av Marita Segerlind.

I Långared möts man till samtalsgudstjänst på söndag förmiddag med samling kring kaffeborden. Efter gudstjänsten hålls församlingsmöte.

I Vänga hålls förmiddagsgudstjänst med predikan av Mikael Nilsson, församlingsutvecklare i Region Väst av Equmeniakyrkan. Vid efterföljande servering hålls samtal om församlingsutveckling.

På måndag förmiddag är det dags för elva-kaffe i Vänga missionshus.

På onsdag kväll hålls bibelstudium i Loo under ledning av Andreas Abrahamsson.

----------------------------
Inger Svantesson 2018-11-18