You are hereEkumenisk gudstjänst.

Ekumenisk gudstjänst.


Datum: 
2019-03-03 10:00

Sång församlingssångarna. Medverkan från bygdens församlingar. Servering.