You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 52

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 52


Annandag jul på förmiddagen firas missionsgudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden. Missionsinsamlingar till gemensamt missionsarbete i andra länder genom Equmeniakyrkan görs och missionsinformationer ges.

I Långared blir det medverkan pastor Kjell Norberg samt sång och servering.

I Loo är det bland annat medverkan av Hanna Henström och Lovisa Gustafsson och det blir sång av församlingssångarna samt servering.

I Vänga firas cafégudstjänst. Dan-Olof Wängberg berättar och visar bilder från Ecuador.

Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön.

På nyårsdagen firar Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden gemensam gudstjänst i Vänga. Det blir medverkan av Kjell Norberg och Andreas Abrahamsson. Med sång medverkar Kerstin Karlsson och Emmy Cronqvist. I gudstjänsten ingår nattvard och efteråt blir det servering.

-------------------------
Inger Svantesson 2018-12-25