You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 1

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 1


Fredag morgon är kyrkan i Loo öppen för bön.

Trettonsdagsafton hålls konsert i Albert Hall där kyrkorna ingår som medarrangörer.

På trettondagens eftermiddag är det vinterfest i Loo, en gemenskapssamling för alla åldrar med servering, samtal och olika programpunkter.

På trettondagens kväll inbjuder Equmeniakyrkan Långared till en andakt med läsning ur Markusevangeliet och det blir också servering.

På torsdag den 10 jan startar terminens samlingar med soppa, samtal och gemenskap i Loo.