You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 5

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 5


På lördag kväll hålls en konsert i Loo. Det är sånggruppen Vocalsis som till förmån för Läkarmissionen ger en konsert. Gruppen består av fem unga kvinnor och de har turnerat regelbundet till förmån för Läkarmissionen sedan 2008.

Ytterligare händelser under vecka 5

På måndag förmiddag är det dags för elva-kaffe i Vänga missionshus.

På tisdag kväll inbjuds till en Alfa-kväll i Vänga med samtal om kristen tro.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar.

På söndag firas gudstjänster i alla tre Equmeniaförsamlingarna i Långaredsbygden.

I Långared firas förmiddagsgudtjänst och årshögtid med nattvard. Kjell Norberg predikar och det blir sång av Åsa Backhans och Charlotte Ahlberg samt servering.

I Loo inbjuds till förmiddagsgudstjänst med predikan av Andreas Abrahamsson. Sånggruppen Z-band från Lidköping medverkar.

I Vänga hålls en kvällsgudstjänst med predikan av Kjell Norberg och sång av Sandra Josefsson med flera.

På tisdag kommande vecka inbjuds till en gemenskapskväll kallad tisdagträff i Långared.

På torsdag den 7 febr är det dags för den ekumeniska kretsträffen. Det är samling i Långareds Församlingshem och det blir medverkan av pastor Evert Eggelind.
-----------------------------
Inger Svantesson 2019-01-27