You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 8

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 8


På tisdag kväll inbjuds till tisdagsträffen i Långared.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar.

På fredag kväll inleds kursen personlighetens upprättelse som handlar om andlig friskvård och inre helande. Kursen leds av Andreas och AnnaCarin Abrahamsson och pågår under två helger. Denna vecka är det samling på fredag kväll, lördag förmiddag och lördag eftermiddag samt söndag kväll.

På söndag firas förmiddagsgudstjänster i två av Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared benämns gudstjänsten som söndagsskola för alla.
I Loo firas gudstjänst med predikan av Andreas Abrahamsson och sång av Sandra Josefsson oh Elin Molin med flera.

I Vänga inbjuds till elva –kaffe på måndag förmiddag och på tisdag kväll har Vänga Alfa-samling med samtal om tron.

På onsdag kväll är det samling i Långared med samtal om tron.
-----------------------------------
Inger Svantesson 2019-02-17