You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 9

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 9


På fredag kväll firas Världsböndagen i Magra kyrka. Program, skrivet av kvinnor från Slovenien följs och representanter från kyrkorna i Bjärkebygden under ledning av Katarina Malmqvist medverkar. Det blir tal av Helena Helldin och sång av Marie Jarnelid.

Övrigt i veckan.

I Vänga inbjuds till elva – kaffe på måndag förmiddag och på tisdag kväll har Vänga Alfa-samling med samtal om tron.

På onsdag kväll är det samling i Långared med samtal om tron.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar.

På fredag kväll i Loo fortsätter kursen personlighetens upprättelse under ledning av Andreas och AnnaCarin Abrahamsson. Det är även samling på lördag eftermiddag och söndag kväll.

På söndag möts Equmeniakyrkorna och Svenska Kyrkans församling i Långaredsbygden till gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Loo. Det blir medverkan av församlingarnas pastorer och präster samt sång av församlingssångarna från Loo. Efteråt är det servering.

På tisdag kommande vecka har tisdagsträffen i Långared samling hos Marianne Svensson.

I Loo har syföreningen samling på tisdag kväll.

På onsdag kväll är det askonsdagsandakt i Långared under ledning av Kjell Norberg.

På torsdag förmiddag den 7 mars är det dags för den ekumeniska kretsträffen. Man möts i Loo och lyssnar till biskop emeritus Per Eckerdal.
---------------------------
Inger Svantesson 2019-02-24