You are here Gudstjänst med nattvard.

Gudstjänst med nattvard.


Datum: 
2019-05-19 10:00

Andreas Abrahamsson. Sång Sandra Josefsson med flera.
OBS! Församlingsmöte efter gudsjänsten.