You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 15

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 15


På tisdag kväll är det symöte i Loo och man möts hos Ingegerd Johansson, Frishulan.

På onsdag kväll hålls bibelstudium i Loo under ledning av Andreas Abrahamsson.

På torsdag är det dags för samling med soppa, samtal och gemenskap i Loo.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar då det ges tid att umgås och fika samt lek för de yngre.

På söndag är det palmsöndag och det firas förmiddagsgudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared benämns gudstjänsten för vandringsgudstjänst – vägen till korset och det blir servering.

I Loo predikar Andreas Abrahamsson och det blir sång av Christina och Mats Gustafsson.

I Vänga blir det predikan av Torbjörn Larsson och sång av Mona Tulokas Carlsson.

På måndag kommande vecka inleds stilla veckan och kvällsandakter hålls under ledning av Kjell Norberg måndag, tisdag och onsdag kvällar i Equmeniakyrkan Långared.

På torsdag kväll den 18 april inbjuds till ekumeniskt nattvardsfirande i Långareds kyrka där kyrkoherde Rolf Wollert och pastor Kjell Norberg medverkar.
-----------------------------
Inger Svantesson 2019-04-07