You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 16

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 16


På måndag inleds påskveckans möten med kvällsandakter måndag, tisdag och onsdag i Equmeniakyrkan Långared, som leds av Kjell Norberg.

På skärtorsdags kvällen hålls ekumenisk gudstjänst med nattvard i Långareds kyrka där Långaredskören sjunger. Kyrkoherde Rolf Wollert och pastor Kjell Norberg medverkar.

På långfredagens förmiddag inbjuds till två gudstjänster, dels i Loo och dels i Vänga.

I Loo predikar Andreas Abrahamsson, nattvard firas och det blir sång av församlingsångarna.

I Vänga är gudstjänsten gemensam med Långared och Kjell Norberg predikar och nattvard firas.

Påskdagen förmiddag inbjuds till två gudstjänster, dels i Långared och dels i Loo.

I Långared firas gudstjänsten tillsammans med Vänga och Svenska Kyrkans församling. Det blir medverkan av Rolf Wollert och Kjell Norberg samt Långaredskören. Efteråt ordnas med servering.

I Loo predikar Andreas Abrahamsson. Söndagsskolan deltar och det blir medverkan av tonåringar och församlingsångarna. Efteråt möts man till servering.

På påskdagens kväll inbjuder equmeniakyrkorna i Långaredsbygden till påskkonsert i Loo med kören ”No name but Jesus”.

Annandag påsk hålls en kvällsandakt i Långared som benämns ”Tillbaka från Emmaus” under ledning av Kjell Norberg.

På tisdag kommande vecka har Långared Tisdagsträff och i Loo möts syföreningen.

-----------------------------------
Inger Svantesson 2019-04-14