You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 18

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 18


Måndag är det dags för 11-kaffe i Vänga missionshus, samlingen som intresseföreningen och Equmeniaförsamlingen ordnar tillsammans.

På tisdag kväll hålls valborgsmässofirande på Sommarhemmet Attholmen. Det blir vårtal av Andreas Benkel och sång av manskör. Musikquiz och servering ingår i programmet.

På torsdag inbjuds till den ekumeniska kretsträffen med samling i Equmeniakyrkan Långared. Det blir medverkan av Birgitta Carlsson, tidigare riksdagsledamot, som kåserar över ämnet ”Människor jag mött”.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar då det ges tid att umgås och fika samt lek för de yngre.

På söndag hålls terminsavslutningar, dels för söndagsskolan i Långared och dels för söndagsskolan i Loo. Deltagarna framför programpunkter vid sina respektive samlingar och det är serveringar.

I Långared möts man i Equmeniakyrkan och Kjell Norberg medverkar.

I Loo möts man på sommarhemmet Attholmen och söndagsskolans deltagare samlas vid Equmeniakyrka Loo för gemensam avfärd till Attholmen.

På söndagskvällen inbjuds till gudstjänst i Vänga. Kjell Norberg predikar och Jenny Arvidsson sjunger.

På söndagskvällen i Loo är det inbjudan till en timma av bön och stillhet.

Kommande vecka på tisdag kväll har Tisdagsträffen i Långared samling hos Kerstin Kristensson.

Torsdag 9 maj är det samling i Loo med soppa, samtal och gemenskap.
--------------------------------
Inger Svantesson 2019-04-28