You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 19

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 19


På tisdag kväll har Tisdagsträffen i Långared samling hos Kerstin Kristensson

På torsdag är det samling i Loo med soppa, samtal och gemenskap.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar då det ges tid att umgås och fika samt lek för de yngre.

Under helgen har konfirmanderna som haft gemensam läsning i kyrkorna i Långaredsbygden sin avslutning med redovisning och konfirmationshögtider.

I Långareds Kyrka på lördag förmiddag är det redovisning där hela gruppen samt präster, pastorer och ledare medverkar.

På söndag förmiddag firas konfirmationsgudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan Loo där Kjell Norberg och Andreas Abrahamsson samt övriga ledare från Equmeniakyrkorna medverkar.
Efter gudstjänsten är det servering.

Kommande vecka på onsdag kväll är det bibelstudium i Loo under ledning av Andreas Abrahammsson.

På torsdag 16 maj har syföreningen i Loo utflykt till Cesarstugan för att bland annat se utställningen ”Bondens år” Det är avfärd från Equmeniakyrkan Loo på förmiddagen

---------------------------
Inger Svantesson 2019-05-05