You are hereArbets- och gemenskapsdag.

Arbets- och gemenskapsdag.


Datum: 
2019-09-14 09:00

Klockan 9.00 arbete i och vid kyrkan med avbrott för kaffe och lunch. Klockan 16.00 middag i sågen i Loo. Avslutningsord Kjell Norberg. Mera information på anslagstavlan i kyrkan. Frågor till Daniel Ahlström och Kristoffer Lidvall.