You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 42

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 42


På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar då det ges tid att umgås och fika samt lek för de yngre.

På söndag inbjuds till förmiddagsgudstjänster dels i Långared och dels i Loo.

I Långared har gudstjänsten temat Liv att dela och det blir sång, musik, dikt och tankar. Medverkan sker av Yvonne Sundell, Annika Svensson och Mats Gustafsson. Servering ordnas och det är söndagsskola och klubben.

Vid gudstjänsten i Loo medverkar Magnus Lindeman från organisation Ljus i Öster. Sång framföres av Sandra Josefsson och efter fika i församlingsvåningen blir det ett seminarium av Magnus Lindeman.

Kommande vecka på tisdag kväll möts syföreningen i Loo hos Majvor Jansson.

På onsdag kväll är det bibelstudium i Loo under ledning av Andreas Abrahamsson.

Torsdag kväll den 24 oktober inbjuds till en samling i Loo med Magnus Sternegård från Equmenia riks, om att hjälpa barn och ungdomar att växa i tro

-------------------------------------
Inger Svantesson 2019-10-13