You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 44

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 44


Måndag förmiddag är det dags för elva-kaffe i Vänga Missionshus.

På tisdag kväll hålls bibelsamtal i Långared.

På onsdag kväll är det bibelsamtal i Vänga.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar då det ges tid att umgås och fika samt lek för de yngre.

På lördag Alla Helgons Dag inbjuds till förmiddagsgudstjänst i Loo. Det blir ljuständning och minnesord inför hemgångna. Andreas Abrahamsson predikar och Britt-Marie Svensson sjunger.

På lördagskvällen hålls en sånggudstjänst i Långared. Det blir medverkan av Korsdraget som sjunger sånger om himlen. Kjell Norberg medverkar och det blir servering.

På söndag inbjuds till förmiddagsgudstjänst i Långared. Gudstjänsten är gemensam med Vänga, Kjell Norberg predikar och nattvard firas. Det blir ljuständning inför hemgånga. Med sång medverkar Einar Nilsson. För barnen är det söndagsskola samt Klubben och efteråt blir det servering.

På tisdag kväll kommande vecka har syföreningen i Loo samling.

På torsdag den 7 nov är det dags för den ekumeniska kretsträffen och man möts i Långared. Anders Josefsson kåserar över vad en skogsförvaltare gör.

------------------------------------
Inger Svantesson 2019-10-27