You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 47

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 47


På tisdag kväll har syföreningen i Loo symöte.

På onsdag kväll är det bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna i Loo.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar då det ges tid att umgås och fika samt lek för de yngre.

På lördag är det missionsauktion i Equmeniakyrkan Loo. Församlingens syförening har förberett och sett till att det finns alster till försäljning. Många skänkta gåvor finns och ytterligare gåvor mottas tacksamt. Det blir lotterier samt servering. Andakt hålls och leds av Anderas Abrahamsson.

På söndag inbjuds till förmiddagsgudstjänst i Vänga. Det blir predikan av pastor Kjell Norberg och sång av Cecilia Nyström och Anna-Stina Lindström. Söndagsskola hålls och det blir servering efter gudstjänsten.

På söndag eftermiddag har församlingen i Långared församlingsmöte och på kvällen hålls en andakt som leds av Kjell Norberg.

I Loo inbjuds till två samlingar på söndagen, dels ett seminarium på eftermiddagen och dels ett kvällsmöte. Det blir besök av kyrkoherde Hans Wolfbrandt från Lysekil som medverkar vid båda tillfällena. Vid kvällsmötet blir det sång av Sandra Josefsson och Elin Molin.

Kommande vecka på måndag är det dags för elva-kaffe i Vänga missionshus.

På tisdag kväll är det samtalskväll i Långared, med utgångspunkt från Apostlagärningarna.

På onsdag kväll är det bibelsamtal utfrån Apostlagärningarna i Vänga.

--------------------------------------
Inger Svantesson 2019-11-17