You are hereGudstjänst.

Gudstjänst.


Datum: 
2020-03-08 10:30

Teresia Lenngren, pastorsstuderande. Sång Hilda och Alfred Larsson. Insamling pastors- och diakonutbildningen. Servering.