You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 37

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 37


Fredag mellan 8.00 och 9.00 är det Öppen kyrka i Långared

Fredag morgon i Loo är det bön och på förmiddagen är det dags för mötesplatsen.

Lördag kl 14.00 är det gudstjänst med konfirmandernas redovisning i Långareds Kyrka. Konfirmander och ledare medverkar. Deltagarantalet är begränsat och varje konfirmand kan ha med sig ett visst antal deltagare.

På söndag kl 10.00 firas konfirmationsgudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan Långared. Medverkan av konfirmander och ledare. Sång av ungdomar från Långared. Också vid denna gudstjänst är deltagarantalet begränsat. Varje konfirmand kan ha med sig ett visst antal deltagare. Det blir servering.

I Vänga inbjuds till bibelsamtal och bön på söndag förmiddag

-----------------------------
Inger Svantesson 2020-09-06