You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 40

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 40


Tisdag kl 10.30 är det tisdagspromenad i Loo. Det inleds med en andakt därefter blir det dags för vandring. Medtag gärna fika

På torsdag 10.30 är det ekumenisk kretsträff i Långareds Kyrka. Det blir medverkan av Lise-lott J Andersson som kåserar över ”Ett år i Loo/Långared/Vänga/Magra fick betydelse för resten av mitt liv” Anpassning till rådande situationer och ingen servering.

Fredag morgon i Loo är det bön mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen och på förmiddagen mellan kl 10.00 och 12.00 är det mötesplatsen för barnfamiljer vid lekplatsen.

På söndag kl 10.00 firas gudstjänst för Liten och Stor i Loo. Medverkan av Ellen Gunnardo och Madelene Sernestrand.

I Långared är det söndagsskola kl 10.00 och mellan kl 11.00 och 14.00 på söndag är det Öppen kyrka Kjell Norberg leder andakter och det finns servering.

Söndag kl 10.30 är det Bibelsamtal och bön i Vänga.

Kl 18.00 på söndag i Långareds Kyrka är det Ekumenisk gudstjänst. Medverkan av präster och pastorer från kyrkorna i Långaredsbygden. För konfirmander läsåret 2020/2021är det konfirmandinskrivning. Det blir information och insamling för projektet Barn i Ukraina.

----------------------------------
Inger Svantesson 2020-09-27