You are hereGudstjänst med nattvard.

Gudstjänst med nattvard.


Datum: 
2021-01-01 10:00

Andreas Abrahamsson. Sång Britt-Marie Svensson och Miriam Ekman. Insamling till Equmenia Långaredsbygden.