You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 50

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 50


Fredag morgon i Loo är det bön mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen. Mötesplatsen för barnfamiljer är inställd.

På söndag är Equmeniakyrkan i Långared öppen med möjligheter till bön och ljuständning mellan kl 10.00 och 14.00. Kjell Norberg finns med från kl 12.00

I Vänga inbjuds till gudstjänst kl 10.00 och kl 11.00 på söndag. Medverkan av Kjell Norberg. Endast 8 personer vid varje tillfälle. Anmälan till Lisbet 0707/501660

I Loo hålls ingen gudstjänst på söndag

--------------------------------------
Inger Svantesson 2020-12-06