You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 2

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 2


Onsdagen den 13 jan är planerat bibelstudium i Loo inställt

Fredag morgon den 15 jan i Loo är det bön mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen. Inför fredagens annonserade mötesplats kl 10.00 hänvisas till kontakt med diakon Ellen Gunnardo för information

Söndagen 17 jan är det Öppen Kyrka i Långared mellan kl 10.00-14.00. Kjell Norberg finns med från kl 12.00.

I Vänga på söndag den 17 jan inbjuds till gudstjänst kl 10.00 och kl 11.00. Predikan av Kjell Norberg och sång av Hulda och Thomas Grinderslev. Max 8 pers/tillfälle anmälan till Lisbet 0707/501660

I Loo den 17 jan hålls ingen gudstjänst.

-----------------------------------
Inger Svantesson 2021-01-10